ODU's voortdurende inzet: wederopbouwprojecten in heel Oekraïne

September 30, 2023

Bij OpenDoorUkraine.NL (ODU) wachten we niet tot de oorlog voorbij is als de grote wederopbouw begint, maar zijn we al begonnen Oekraïne te steunen bij het herstel van de schade veroorzaakt door de Russische agressie. Sinds de invasie in februari 2022 is ODU standvastig gebleven in haar inzet om huizen en belangrijke gemeenschappelijke voorzieningen, zoals scholen en ziekenhuizen, te herstellen en onderdak te bieden aan Oekraïners die voor ongekende uitdagingen staan.

Onze huidige projecten in de buurt van Kiev

In augustus 2022 lanceerden we onze vroege wederopbouwprojecten met de restauratie van drie woongebouwen in Irpin, in de buurt van Kiev, die zwaar beschadigd raakten tijdens de korte Russische bezetting in maart 2022. Er werden onmiddellijk maatregelen genomen om deze bouwwerken veilig te stellen, te beginnen met dakconstructies. reparaties, gevolgd door een uitgebreide gevel- en isolatieherstel. Momenteel zijn deze eerste projecten voltooid, waardoor ongeveer 600 bewoners, waaronder velen intern ontheemden (IDP's) of vluchtelingen, naar hun huizen kunnen terugkeren. In Irpin zijn momenteel nog drie dakrestauratieprojecten aan de gang.

 

De instrumentele rol van ODU bij het faciliteren van deze restauratiewerkzaamheden omvatte onder meer directe financiering voor de verenigingen van huiseigenaren die de restauratiewerkzaamheden zelf beheren. In samenwerking met lokale autoriteiten, het State Energy Efficiency Fund en andere organisaties heeft onze steun de samenwerking tussen belanghebbenden bevorderd en voor essentiële externe financiering gezorgd.

 

 

Onze hulp uitbreiden in heel Oekraïne

Na Irpin hebben we onze activiteiten en steun uitgebreid naar andere tijdelijk bezette regio's, die bevrijd zijn en relatief veilige gebieden zijn geworden. Recente prestaties omvatten bijvoorbeeld de succesvolle reparatie van het dak van een groot woongebouw in Balakliia (regio Charkov), waardoor maximaal 500 ontheemden en vluchtelingen konden terugkeren en hun levensonderhoud konden hervatten. In Trostianets (regio Soemy) hielpen we twee gebouwen op te knappen als onderkomens voor intern ontheemden (later te gebruiken als sociale verzorgingshuizen voor ouderen). We verwachten binnenkort ook actief te worden in de regio Mykolaiv.

 

ODU is nu geregistreerd in Oekraïne en heeft een kantoor in Kiev, waar financiering wordt ontvangen voor nieuwe projecten van organisaties als Oxfam, Stichting Vluchteling, de Nederlandse ambassade in Kiev en meer. Al deze inspanningen zijn erop gericht de Oekraïners te helpen in relatief veilige gebieden te blijven of terug te keren, de daken boven hun hoofden weer op te bouwen en hun bestaansmiddelen te herstellen. Ze stimuleren ook rechtstreeks de lokale economie.

 

Verbreding van de reikwijdte van onze missie

We hebben ook de reikwijdte van onze hulp uitgebreid met projecten met een aanzienlijke gemeenschappelijke impact. Het gaat hierbij om het repareren en restaureren van scholen, lokale gezondheidsvoorzieningen en sociale verzorgingshuizen. Opmerkelijke recente prestaties zijn onder meer de restauratie van drie dorpsscholen in Trostianets, Makariv (regio Kiev) en Tsjernihiv. Er wordt ook gewerkt aan de reparatie van het dak van een sociaal verzorgingshuis voor mensen met een verstandelijke beperking in Oskil (regio Charkov), evenals aan een regionaal ziekenhuis in Vilniansk (regio Zaporizzhhe). In 2023 staan er nog meer projecten op stapel voor de regio Mykolaiv.

                

Vooruit kijken

Een groot deel van de verwoestingen in Oekraïne heeft ertoe geleid dat de huizen op het platteland in puin liggen, waardoor hele dorpen hulp nodig hebben. ODU heeft ambitieuze plannen, met een proefproject om te beginnen met de wederopbouw van Novoselivka, een dorp in de buurt van Tsjernihiv dat bijna werd uitgeroeid. Ons doel is om kosteneffectieve, snel te bouwen en duurzame permanente huisvesting te creëren, waardoor bewoners kunnen terugkeren naar hun normale leven en tegelijkertijd de lokale economie nieuw leven in kunnen blazen.

 

Terwijl we Oekraïners blijven helpen hun huizen en gemeenschappelijke voorzieningen te herstellen, kunt u ons volgen voor meer updates over de toekomstige projecten van ODU.